18-12-2017

NLQF-niveau 6 inschaling opleidingen acute zorg

Zes opleidingen in het acute zorgcluster zijn op NLFQ-niveau 6 ingeschaald. Dit geldt ook voor de opleiding tot Ambulanceverpleegkundige. Het NLQF-niveau zal worden vermeld op alle CZO-diploma’s die vanaf 1 januari 2018 worden behaald. Het betreft de volgende opleidingen:

  • Ambulanceverpleegkundige
  • Cardiaccareverpleegkundige
  • Intensivecareverpleegkundige
  • Mediumcareverpleegkundige
  • Recoveryverpleegkundige
  • Spoedeisendehulpverpleegkundige

NLQF stelt de niveaus vast aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan, na voltooiing van het leerproces. NLQF-niveau 6 betekent dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met het niveau van een hbo-bacheloropleiding. Er wordt echter geen hbo-bachelordiploma afgegeven.

Wat is NLQF?
Het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF) bestaat uit 8 niveaus, en is gekoppeld aan het Europese kwalificatieraamwerk (EQF).NLQF maakt duidelijk op welk niveau iemand leert of functioneert in Nederland of in een ander Europees land. Het kwalificatieraamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is handig voor werkgevers, zodat zij kunnen zien wat een (potentiële) werknemer waard is. Werknemers en afgestudeerden krijgen met NLQF inzicht in hun opleidingsniveau, wat handvatten geeft voor een impuls aan de verdere loopbaanontwikkeling.

Waarom NLQF?
NLQF maakt opleidingen vergelijkbaar en zorgt zo voor transparantie. Het maakt duidelijk welke opleidingen eenzelfde niveau hebben als de eigen kwalificatie. Werknemers kunnen makkelijker aantonen op welk niveau zij functioneren en dat bevordert de mobiliteit van mensen. Werkgevers kunnen met NLQF werknemers, kandidaten en functies met elkaar vergelijken qua kwalificatieniveau. Voor werknemers biedt NLQF op een transparante manier inzicht in het niveau van hun kwalificaties en daarmee van hun opleidingen, cursussen en trainingen. Het biedt hen een handvat om het geleerde zichtbaar te maken.

Meer informatie
Meer informatie over NLQF en de betekenis van de erkenning kunt u vinden op de website van het CZO en op de website van het NLQF.