14-03-2024

Nieuwe werkwijze ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water

Vanaf 1 april 2024 geldt de nieuwe werkwijze ‘ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water’. Deze werkwijze is ontwikkeld om personen die een acute medische hulpvraag hebben en zich op het water bevinden, nog beter en sneller te kunnen helpen.

Een medische hulpvraag van een persoon die zich op het water bevindt gaat op dit moment nog langs verschillende ‘loketten’: de hulpvraag komt binnen bij het Kustwacht Centrum (KWC) die de medische hulpvraag doorzet naar de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM voor Radio Medisch Advies (RMA). Zo nodig wordt de melding aansluitend doorgezet naar de meldkamer ambulancezorg (MKA) voor een uitgebreidere triage en eventuele inzet van ambulancezorg.

Medische hulpvragen rechtstreeks naar MKA

Naar aanleiding van periodieke inzetevaluaties hebben de RMD-artsen het advies gegeven om medische hulpvragen vanaf het gemeentelijk ingedeelde water voortaan rechtstreeks door een MKA af te laten handelen. Dit heeft twee grote voordelen: ambulancezorg wordt door de nieuwe werkwijze eerder opgestart en hulpvragers op het water krijgen van de meldkamercentralist ambulancezorg direct de eerste (telefonische) zorginstructies.

Samenwerking

Hulpvragers op het water zijn voor de ambulancezorgprofessionals veelal moeilijk te bereiken. Vaak is eerst een reddingsactie door de ketenpartners van de ambulancezorg nodig, alvorens ambulancezorg in actie kan komen. Zorgverlening op het water is dan ook echte ketenzorg. Belangrijke ketenpartners bij ambulancezorg op het water zijn onder andere de 112 meldkamer, Kustwacht Nederland, Koninklijke Nederlandse Redding maatschappij, Bristow Search and Rescue en Reddingsbrigade Nederland, maar ook politie te water, Rijkswaterstaat, Douane en Havendienst werken in veel gevallen met de ambulancesector samen als ambulancezorg op het water nodig is. De nieuwe werkwijze die vanaf 1 april 2024 in gebruik wordt genomen, is zodoende in nauwe samenwerking en afstemming ontwikkeld met diverse ketenpartners.

Flowchart en video

De nieuwe werkwijze is vertaald in een praktische flowchart, waarin het proces ‘ambulancezorg op het water’ stap voor stap is uitgewerkt. Tevens is een instructievideo ontwikkeld, waarin zowel de nieuwe werkwijze als de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen uitgebreid worden toegelicht.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, of wilt u meer weten over de nieuwe werkwijze ambulancezorg op gemeentelijk ingedeeld water? Stuur dan een mail naar Roger Weimar of Rilana Wessel via r.weimar@ambulancezorg.nl of r.wessel@ambulancezorg.nl.