Nieuwe versie Ambulancezorg-app met LPLMA!

09-06-2021

De nieuwe versie 2.2.0 van de Ambulancezorg-app komt a.s. vrijdag 11 juni beschikbaar in de appstores van Apple en Google. Belangrijkste aanpassing is dat het Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe Ambulancezorg (LPLMA) beschikbaar komt in de app. Het LPLMA vervangt het Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ). Het LPZ blijft wel als PDF beschikbaar in de app via Publicaties, bij Service.

De gebruiker van de app kan in de nieuwe versie onder de Service-knop op het dashboard kiezen voor het te gebruiken standaardprotocol: Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) of LPLMA. Bij de Protocollen zelf kan uiteraard nog wel geswitcht worden tussen LPA en LPLMA, maar na afsluiten en opnieuw opstarten van de app keert deze altijd terug naar het ingestelde standaardprotocol. Op deze manier is de app te configureren op een wijze die het beste past bij de dagelijkse werkzaamheden. Ook bij LPLMA kunnen Notities gemaakt worden en Favorieten gemarkeerd.

Belangrijk voor de professionals is dat de notities die in het LPZ gemaakt zijn niet bewaard worden. Omdat de overgang naar LPLMA een major update van de content betreft, zullen de aantekeningen van het LPZ verwijderd worden. Desgewenst kunnen de Notities voorafgaande aan de content update worden geëxporteerd via e-mail. Ga hiervoor naar Notities via het dashboard, klik rechtsboven op de drie puntjes en kies voor Notities exporteren via e-mail. Notities die via synchronisatie onder Service opgeslagen zijn in iCloud (alleen iOS) of Google Drive (zowel Android als iOS) blijven daar wel bewaard. Uiteraard moet de gebruiker wel een account hebben bij iCloud of Google Drive.