Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

15-03-2018

Nieuwe veldnorm: Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

Nederland kent vele wateren, van de Noordzee en de Friese meren tot aan rivieren als de Maas en Waal. Ook daar leveren de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) ambulancezorg, want ambulancezorg houdt niet op bij de vloedlijn of de waterkant.

Kenmerkend bij deze zorgverleningen is dat het een ketenproces is, met per RAV-gebied wisselende ketenpartners. De bijzondere locaties waarin zorgvragers zich kunnen bevinden, kunnen inzet van een reddingsactie door een ketenpartner noodzakelijk maken.

Zowel meldkamercentralisten als ambulancezorgprofessionals moeten rekening houden met de (on)mogelijkheden ter plaatse. Het 'Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water' biedt als sectorale veldnorm randvoorwaarden om op verantwoorde wijze hier invulling aan te geven.

Download het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water

Het Kwaliteitskader Ambulancezorg op het water is vastgesteld door AZN, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg. Het Kwaliteitskader vervangt de Richtlijn Ambulancezorg op het water (2009) en het daarbij ontwikkelde protocol.