Nieuwe meldkamer Noord-Holland in gebruik

16-05-2019

Nieuwe meldkamer Noord-Holland in gebruik

Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de MK NH. Het was een technisch en operationeel goed voorbereide operatie.

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

Kazernering brandweereenheden Noord-Holland Noord

De overgang van meldkamer Noord-Holland Noord naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem bleek in de namiddag van 14 mei niet geheel vlekkeloos te verlopen: Niet alle brandweereenheden konden worden gealarmeerd op de gebruikelijke wijze. Uit voorzorg werd rond 18.00 uur besloten brandweervrijwilligers van Brandweer Noord-Holland Noord op te roepen om alle 52 brandweerkazernes te bemensen. Om 21:45 uur waren de problemen met de alarmering gelukkig opgelost en kon elke brandweereenheid in Noord-Holland Noord weer op de gebruikelijke manier gealarmeerd worden door de nieuwe meldkamer.