Nieuw logo voor Ambulancezorg Nederlanden nieuw logo

01-09-2017

Nieuw logo voor Ambulancezorg Nederland

Het nieuwe logo van branchevereniging Ambulancezorg Nederland is opgebouwd rondom de drie centrale kernwaarden van AZN: verbindend, leidend en slagvaardig. De basisvorm van het logo, de Star of Life, is gebleven en vormt een brug tussen het verleden en de toekomst. Alle huisstijldragers en communicatiemiddelen van AZN worden de komende periode omgezet in de nieuwe huisstijl.

Ambulancezorg Nederland heeft een visie 2025 geformuleerd. In dit vergezicht werkt de ambulancesector toe naar een situatie waarin zorgpartners gezamenlijk de acute zorg regionaal organiseren. De ambulancesector begint hiermee aan een nieuwe fase, waarin acute ketenzorg aan de patiënt centraal staat. Ambulancezorg Nederland markeert deze overgang door haar visuele uitstraling na tien jaar te actualiseren. 
 
Hans Simons
Voorzitter