11-06-2020
  • Nieuw Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg biedt ruimte voor differentiatie/

Nieuw Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg biedt ruimte voor differentiatie

Dit nieuwe sectorale kader bevat minimale eisen qua zorgaspecten waaraan laag- en middencomplexe ambulancezorg moet voldoen. Daarmee kunnen Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) nu verder differentiëren binnen de niet-spoedeisende ambulancezorg. Eerder bood het Kwaliteitskader Zorgambulance (2017) al een basis hiervoor. Deze basis is nog steeds terug te vinden in de laagcomplexe ambulancezorg, waarbij een verzorgende samen met een chauffeur ingezet wordt. Zij realiseren ambulancezorg voor patiënten met stabiele vitale functies, waarbij grotendeels met standaardprocedures gewerkt wordt.

Bij de middencomplexe ambulancezorg zorgt een verpleegkundige samen met een chauffeur voor patiënten met meeromvattende, complexere zorgvragen. Zo is er meer mogelijk op het gebied van pijnstilling en ritmebewaking. De medium-care-pilots die vorig jaar door de RAV Haaglanden, AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond en Ambulance Amsterdam zijn opgezet, hebben aangetoond dat uitbreiding naar dit zorgniveau een meerwaarde heeft.

Het nieuwe kader is al in februari 2020 bestuurlijk vastgesteld. Door de coronacrisis is publicatie uitgesteld tot nu. Dit jaar geldt verder als overgangsjaar, ook het Kwaliteitskader Zorgambulance blijft gelden. RAV’s hebben daardoor de mogelijkheid om zich voor te bereiden om met deze differentiaties te gaan werken. Het is geen verplichting om de differentiatie toe te passen. De hoogcomplexe of spoedambulance kan ook gewoon deze zorg leveren.