Eindrapportage monitoring & registratie verward gedrag

22-09-2020

Meer inzicht in ambulancezorg voor personen met verward gedrag

Het landelijke project ‘Landelijke Coördinatie Registratie en Monitoring Personen met verward gedrag’ is afgerond. Dankzij dit project is meer inzicht verkregen in de aard en omvang van ambulancezorg voor personen met verward gedrag.

Registreren

De eindrapportage schetst het beeld van de jaren 2018 en 2019 en bevat gegevens over reguliere ambulancezorg van acht RAV’s en gegevens van drie RAV-pilots ‘passend vervoer’.  De deelnemende RAV’s registreerden onder meer wie een aanvraag voor ambulancezorg deed, welke zorg ambulancezorgverleners aan mensen met verward gedrag verleenden en aan wie de zorg werd overgedragen. Branchevereniging Ambulancezorg Nederland en Devise Analytics ondersteunden de RAV’s bij het eenduidig registeren van de data.

Meer inzicht

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “We hebben als sector een flinke slag gemaakt met het registreren en analyseren van de zorgdata van mensen met verward gedrag. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de omvang en de aard van de zorgvragen van mensen met verward gedrag. Maar ook in het grote aantal zorgpaden dat mensen met verward gedrag kunnen doorlopen. Deze inzichten gebruiken we om de mobiele zorg voor mensen met verward gedrag passender te maken.”

Subsidie ZonMW

Het project ‘Landelijke Coördinatie Registratie en Monitoring Personen met verward gedrag’ is mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMW aan regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het kader van het Actieprogramma Verward Gedrag.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland.