Promotie Martijn Rutten

18-09-2019
  • Promotie Martijn Rutten: samenwerking huisartsenposten & eerstelijns spoedzorg/

Gezamenlijke spoedpost voor efficiëntere, duurzame en patiëntvriendelijke spoedzorg

Proefschrift: “Acute primary care in the Netherlands. The collaboration between general practitioner cooperatives and emergency departments.”

Huisarts Martijn Rutten, voorzitter van de protocollencommissie van AZN, promoveert op 19 september aan de Radboud Universiteit, Nijmegen. Met zijn proefschrift toont hij aan dat een meer efficiënte organisatie van de eerstelijns spoedzorg buiten kantoortijden wordt gerealiseerd door een samenwerking tussen de HAP en de SEH in een spoedpost.

Zijn aanbeveling is dat alle spoedeisende hulpen een samenwerking aangaan met de HAP in een spoedpost, waarmee dan het aantal niet noodzakelijke specialistische consultaties op de SEH daalt. Alhoewel deze samenwerking zijn meerwaarde kent, aldus het proefschrift, draagt dit waarschijnlijk onvoldoende bij om de toenemende problematiek (werkdruk, personeelstekorten en capaciteitsproblemen) in de gehele keten te keren.

De spoedpost vormt mogelijk wel een basis voor een verdergaande samenwerking tussen alle aanbieders van spoedeisende zorg. Mogelijkheden doen zich voor om de spoedzorg in zijn totaliteit te reorganiseren in één voorziening, waarin alle aanbieders participeren. Hierin deelt men capaciteit, expertise, personeel en faciliteiten, met als doel een meer efficiëntere, duurzame en patiëntvriendelijk spoedzorg te creëren.

AZN feliciteert Martijn Rutten van harte met zijn aanstaande promotie.