14-07-2020

Maak kennis met de tien pilotregio’s zorgcoördinatie!

Vandaag publiceert Ambulancezorg Nederland met trots de publicatie ‘Zorgcoördinatie: maak kennis met de regionale pilots’. U leest in deze uitgave alles over zorgcoördinatie én u maakt kennis met de tien regio’s die zorgcoördinatie in de praktijk beproeven.

Van visie naar realisatie

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft enige tijd geleden een visie op de ambulancezorg en de acute zorg in 2025 geschreven. Aanleiding hiervoor was de noodzaak om de druk op de acute zorg beheersbaar, en daarmee toekomstbestendig te maken. In de visie staat het thema samenwerking tussen zorgorganisaties in de keten van acute zorg onder de noemer zorgcoördinatie centraal. Ook andere partijen zien een betere samenwerking in de acute zorgketen als de sleutel waarmee de patiënt ook in de toekomst kan blijven rekenen op goede en tijdige zorg. Dit heeft ertoe geleid dat zorgcoördinatie bekrachtigd is in het actieplan ambulancezorg, met als doel zorgcoördinatie op afzienbare termijn te realiseren.

Wat is zorgcoördinatie?

Acute zorgaanbieders organiseren en coördineren door zorgcoördinatie de acute zorg gezamenlijk, op regionale schaal. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één gezamenlijk (virtueel) loket waar de patiënt met zijn/haar zorgvraag terecht kan en waarachter de acute zorgverleners optimaal samenwerken. Voor de zorgaanbieders in de regio vertaalt zorgcoördinatie zich in een centraal punt waar altijd actuele informatie beschikbaar is over patiënten en beschikbare capaciteiten zoals medisch specialistische- en beddencapaciteit.

Pilots

Zorgcoördinatie is niet enkel een begrip op papier: in tien regio’s wordt nu door middel van pilots vorm en inhoud gegeven aan zorgcoördinatie en worden de verschillende functies van zorgcoördinatie in de praktijk beproefd.
Om u een indruk te geven van de inhoud van de pilots heeft AZN de publicatie ‘Zorgcoördinatie, maak kennis met de regionale pilots’ ontwikkeld waarin de tien pilotregio’s zich graag aan u presenteren.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, of wilt u meer weten over zorgcoördinatie of de pilots, stuur dan een mail naar n.toby@ambulancezorg.nl.