28-02-2022

Loonsverhoging voor ambulancemedewerkers

Ambulancezorg Nederland en de vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben afgesproken de loonsverhoging uit de nieuwe cao ziekenhuizen te volgen.

Het gaat om de volgende onderdelen van het akkoord van de ziekenhuizen:

  • Medewerkers ontvangen een eenmalige uitkering van € 250 bruto naar rato van het deeltijdpercentage per 1 december 2021.
  • Medewerkers met een salaris vanaf inpassingstabelnummer 25 ontvangen met ingang van 1 januari 2022 een salarisverhoging van 2%. Bij een salaris tot en met  inpassingstabelnummer 24 is dit een loonsverhoging van € 90 bruto per maand (3%).
  • Naast de generieke salarisverhogingen zijn er vanaf 1 maart 2022 extra afspraken voor de middengroepen in de schalen 40 t/m 65 gemaakt.
  • De verhoging van de maximale onregelmatigheidstoeslag (ORT) gaat naar inpassingstabelnummer 32 per 1 juli 2022.

De werkgevers in de ambulancezorg zullen bovenstaande loonsverhogingen komende tijd tegelijkertijd met de ziekenhuiswerkgevers doorvoeren. De andere onderdelen worden niet direct overgenomen, maar meegenomen in de komende cao-besprekingen over de rest van de nieuwe cao ambulancezorg.