29-09-2022

Landelijke VIM-dag ambulancezorg

Op 20 september jl. organiseerde Ambulancezorg Nederland (AZN) voor de zesde keer een Landelijke VIM-dag. Een kleine honderd leden van de VIM- en calamiteitencommissies uit bijna alle RAV’s hebben elkaar ontmoet op het Bouw en Infrapark te Harderwijk om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Ochtend

Dagvoorzitter Miriam van Keulen, voorzitter van de landelijke kennisgroep Kwaliteit van AZN en functionaris Kwaliteit, veiligheid en Gegevensbescherming bij Kijlstra Ambulancezorg, heette de deelnemers van harte welkom. Daarna nam Irma van Steijn, GZ en A&O psycholoog de deelnemers mee naar de logica van ons brein. Het melden van (met name eigen) fouten is voor de meeste mensen behoorlijk lastig, doordat het geen gewoonte is. Met deze logica en verschillende voorbeelden werd er voor en met de deelnemers gezocht naar goede initiatieven die mogelijk kunnen werken bij de RAV.

Middag

In het plenaire middagdeel vertelde Corinne Ardts, senior adviseur Kwaliteit en verbeteren in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen op welke wijze de zeven Santeon ziekenhuizen, waar het CWZ onderdeel van uitmaakt, samen werken aan leren en verbeteren. Gerard Berendschot, manager Kwaliteit en veiligheid/functionaris Gegevensbescherming bij de RAV IJsselland en voormalig voorzitter van de projectgroep Bovenregionaal van incidenten leren (BRIL), liet zien hoe de ambulancezorg leert van elkaar. Er zijn 11 RAV’s aangesloten bij de BRIL, waar incidenten met elkaar worden gedeeld onder het motto 'Je hoeft een incident niet zelf mee te maken om ervan te leren!'

Workshops

Tussen de plenaire sessies door konden de deelnemers twee van de onderstaande workshops volgen:

  1. Van brandjes blussen naar incidentpreventie, door Femke Vlems, senior consultant bij Q-consult zorg. In deze workshop gingen de deelnemers aan de hand van een geanonimiseerde casus actief aan de slag met twee hulpmiddelen om een goede incidenten analyse te kunnen uitvoeren: de ‘5x Waarom-methodiek’ en de oorzakenboom.
  2. Risico’s bij samenwerkende buurtregio’s, door Joost de Jong, ambulancechauffeur en kwaliteitsfunctionaris bij Ambulance IJsselland en André Oudenaarden ambulanceverpleegkundige en beleidsadviseur bij RAV Hollands Midden. Steeds vaker werken RAV’s als buurregio’s samen. Dat is goed nieuws! Maar wat gebeurt er als twee of meer ambulances uit verschillende regio’s bij één incident komen? Wiens materialen gebruik je dan? Welke regionale procedures pas je toe? Ken jij de verschillen met de buurregio’s? De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over (het herkennen van) de risico’s, de verbetermogelijkheden en de goede voorbeelden.  
  3. Kijkje in de keuken, door Hans Eric van Dragt, beleidsadviseur Kwaliteit en ICT bij RAV Hollands Midden en Merel Driesse, beleidsmedewerker Kwaliteit/functionaris Gegevensbescherming bij RAV Zuid-Holland Zuid. Middels een kijkje in andermans keuken zelf weer op frisse ideeën komen, dat was het doel van deze workshop. Als start van de workshop presenteerden Hans Eric van Dragt en Merel Driesse hoe het VIM-proces er in hun organisatie uitziet en hoe medewerkers daarin betrokken worden. Vervolgens gaven diverse deelnemers aan de workshop een pitch hoe dit binnen hun organisatie gebeurt en volgden er levendige discussies over de overeenkomsten en de verschillen.

Met nieuwe ideeën en mogelijkheden gingen de deelnemers na de tweede workshopronde weer naar huis.

Meer informatie

Voor meer informatie over de VIM-dag 2022 en patiëntveiligheid binnen de ambulancezorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen of Angelique van der Weerd.