26-03-2019

Landelijke VIM-dag 12 maart 2019

Op 12 maart 2019 organiseerde Ambulancezorg Nederland voor de vijfde keer een Landelijke VIM-dag. Ongeveer honderd leden van de VIM- en calamiteitencommissies uit bijna alle RAV’s hebben elkaar ontmoet op het Bouw en Infrapark te Harderwijk om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Dagvoorzitter, Gerard Berendschot, Manager Kwaliteit en Beleid van Ambulance IJsselland heette de deelnemers van harte welkom. Mr. R.J.B. Caderius van Veen heeft vervolgens in een korte sessie ons de ‘juridische’ mogelijkheden van het slachtoffer en organisatie laten zien. Na de plenaire opening volgden er drie workshoprondes. Ervaringen en kennis werden gedeeld over patiëntveiligheid en veilig incidenten melden. Nicole Guiaux van Studio Kio heeft net als vorig jaar weer drie workshops en de eindpresentatie visueel weergegeven.

Workshops

1. Escaperoom
Wat gebeurt er als de (tijds)druk toeneemt? In de escaperoom werden de deelnemers bewust gemaakt van het belang van Crisis Resource Management (CRM). Samenwerken, time management, elkaars kwaliteiten benutten en creatief denken waren sleutelwoorden voor deze workshop die speciaal voor de VIM-dag ontwikkeld was. De workshop werd begeleid door Trudy van Meurs en Ellen van Apperloo van het METS Center.

2. Analyse van incidentmeldingen in de Keten

Derk Alkema, beleidsmedewerker Acute Zorg Ambulancezorg Gelderland Midden en Leandra Wolf, teammanager van RAV Veiligheidsregio Gelderland Midden hebben de deelnemers laten ervaren wat leren in de keten kan opleveren. Ze vertelden over hoe Acute Zorgregio Oost (AZO) samen met Ambulancezorg Gelderland Midden een analyse heeft gedaan op incidentmeldingen waar een ketenpartner bij betrokken was. Hoe is de analyse uitgevoerd, wat is hieruit naar voren gekomen en wat levert het op? In groepjes werd vervolgens gedeeld hoe dit binnen andere organisaties is geregeld.
Een boeiend en leerzaam proces waar andere RAV’s echt de tips en trucs van kunnen gebruiken in hun eigen organisatie.

3. Juridische begeleiding bij een tuchtprocedure

In deze workshop liep Mr. R.J.B. Caderius van Veen een proefproces en de begeleiding hiervan door. Welke wetten zijn van toepassing en waar kun je als organisatie rekening mee houden? Aan de hand van een aantal casussen werd dit een praktische workshop die de deelnemers handvatten gaf voor de dagelijkse praktijk.

4. En nu echt verbeteren

Thera de Haan, van Acute Zorg Experts Nederland (AZEN) gaf de deelnemers inzicht in de stappen die je als organisatie kan nemen om verder te komen in de PDCA cylcus. In de workshop is er actief gewerkt aan een zelfevaluatie van de eigen organisatie middels het LIZ model. Het LIZ model is een zelfevaluatie instrument wat de mate van aanwezigheid van voorwaarden tot leren van incidenten in kaart brengt. Om vervolgens de prioriteiten te formuleren om verder in je PDCA cyclus te komen. Het was een boeiende interactieve workshop waar met veel enthousiasme aan deelgenomen werd.

5. Melden en onderzoeken van een calamiteit in de ambulancezorg

Vivian Eijzenbach, senior inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), afdeling Eerstelijns Zorg, team Acute Zorg heeft tijdens deze workshop gesproken over het doen van een calamiteiten onderzoek. Duidelijk werd dat calamiteitenonderzoek primair niet gericht is op verwijtbaarheid maar op vermijdbaarheid in een vergelijkbare situatie in de toekomst. Verder werd er tijdens de workshop stil gestaan bij de opgeleverde verbeteracties van de afgelopen drie jaar.

Eindpresentatie

De eindpresentatie  “Alle neuzen dezelfde kant op wil nog niet zeggen dat iedereen hetzelfde ruikt!” werd dit jaar verzorgd door Paul Pardon. Hij nam ons letterlijk en figuurlijk mee in het rad van energie. Enigszins chaotisch maakte hij ons duidelijk hoe we als team door verschillende waarden en normen net een andere kijk op zaken kunnen hebben. Wil je als organisatie een gemeenschappelijke ambitie na streven dan is het noodzakelijk om deze verschillen boven tafel te krijgen, want anders loopt het rad van energie de verkeerde kant op.
Geïnspireerd door zijn boodschap en met aangewakkerde energie door alle verkregen inzichten ging iedereen weer huiswaarts.

Meer informatie

Voor meer informatie over de VIM-dag 2019 en patiëntveiligheid binnen de ambulancezorg kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl of Angelique van der Weerd, a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.