17-03-2022

LANDELIJK ONDERZOEK PATIENTERVARINGEN AMBULANCEZORG

Binnenkort start het derde landelijke onderzoek waarin de ervaringen van patiënten aan wie spoedeisende of  niet spoedeisende ambulancezorg is verleend worden gemeten. Het onderzoek wordt in opdracht van Ambulancezorg Nederland uitgevoerd door het NIVEL.

Ambulancezorg Nederland vindt het belangrijk dat de kwaliteit van aan patiënten verleende ambulancezorg periodiek gemeten wordt. Resultaten van metingen geven immers handvatten om de zorgkwaliteit waar nodig verder te verbeteren en/of te borgen. De ambulancesector gebruikt een CQI Spoedeisende ambulancezorg en een CQI Planbare ambulancezorg om zowel de kwaliteit van zowel spoedeisende- als planbare ambulancezorg te meten. In 2016 is het eerste landelijke onderzoek uitgevoerd,  en in 2019 is dit onderzoek herhaald.

Nieuwe items in  het onderzoek 2022
Dit jaar wordt het onderzoek dus voor de derde keer uitgevoerd, met het verschil dat er nieuwe items aan de CQI’s zijn toegevoegd. Zo wordt ook dit jaar de kwaliteit van het mobiele zorgconsult gemeten, maar ook de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen.

Hoe kunnen patiënten meedoen?
Patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg wordt verleend in maart 2022, kunnen in mei of juni 2022 een vragenformulier ontvangen die zij in kunnen vullen en retourneren (informatie staat op het formulier). Het onderzoek wordt geanonimiseerd uitgevoerd.

Eind 2022: resultaten onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2022 gerapporteerd en maken onderdeel uit van het kwaliteitskader ambulancezorg.

Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen of wilt u meer weten over het landelijke CQI-onderzoek? Neem dan contact op met Angelique van der Weerd via a.vanderweerd@ambulancezorg.nl   of neem een kijkje op de website van de regionale ambulancevoorziening in uw regio.