16-09-2019

Landelijk onderzoek patiëntervaringen ambulancezorg

Binnenkort start het landelijk onderzoek naar patiëntervaringen binnen de ambulancezorg. Het onderzoek wordt in opdracht van Ambulancezorg Nederland uitgevoerd door het NIVEL onder alle regionale ambulancevoorzieningen.

De afgelopen jaren heeft de ambulancesector geïnvesteerd in de ontwikkelingen van eenduidige instrumenten om patiëntervaringen te meten. Dit heeft geresulteerd in een CQI Spoedeisende ambulancezorg en een CQI Planbare ambulancezorg. In 2016 vond het eerste landelijke onderzoek met beide instrumenten plaats. Door het gelijktijdig uitzetten van de CQI planbare Ambulancezorg en de CQI spoedeisende Ambulancezorg ontstaat een compleet beeld verkregen van de kwaliteit van ambulancezorg vanuit cliëntenperspectief.

Binnenkort worden beide instrumenten opnieuw ingezet om de ervaringen van patiënten met ambulancezorg te meten. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2020 gerapporteerd en maken onderdeel uit van het kwaliteitskader ambulancezorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Angelique van der Weerd, a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.