Kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling

20-07-2020
  • Kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling /

Kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling

Regionale ambulancezorgvoorzieningen zijn verantwoordelijk voor (het organiseren van) de acute mobiele zorgverlening voor mensen met verward gedrag die binnen een korte termijn psychiatrisch beoordeeld moeten worden. Dit stelt eisen aan de houding en professionele kennis van zorgprofessionals en vraagt om passende mobiele zorg. 

De afgelopen jaren hebben ketenpartners gezamenlijk een voorlopig model Vervoer, een voorlopig model Melding en een ketenstandaard, de generieke module acute psychiatrie (GMAP) ontwikkeld. Daarnaast zijn de afgelopen jaren pilots opgezet om regionaal andere vormen van passende mobiele zorg te ontwikkelen. Door RAV’s en door andere vervoersaanbieders, al dan niet in onderaannemerschap van een RAV. Voor deze pilots heeft ZonMW sinds 2017 subsidie beschikbaar gesteld.

Om deze ontwikkelingen structureel in de mobiele zorgverlening in te bedden, heeft Ambulancezorg Nederland in samenwerking met Verplegenden en Verzorgenden Nederland Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg het Kwaliteitskader ‘(Acute) psychiatrie ambulancezorg’ uit 2015 geactualiseerd. Ook ketenpartners zijn betrokken bij de totstandkoming van het kwaliteitskader Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling.

Na de zomer starten AZN, V&VN Ambulancezorg en de NVMMA met de doorontwikkeling naar een kwaliteitskader vóór en ná psychiatrische beoordeling. De Nederlandse GGZ, MIND en ZN worden bij de doorontwikkeling betrokken.

Meer informatie

Voor meer informatie over het kwaliteitskader ‘Mobiele zorg vóór psychiatrische beoordeling’ kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.