14-10-2019

Kleding Update nr. 26 - oktober 2019

Woensdag 16 oktober a.s. gaat de ambulancegeschiedenis in als een speciale dag!
Waarom? Omdat op deze dag de eerste pakketten met nieuwe ambulancekleding aan de ambulancezorgprofessionals van UMCG Ambulancezorg, Ambulancezorg Groningen en RAV Fryslân uitgeleverd worden. Een spannend en bijzonder moment waar iedereen naar uitkijkt! De happening vindt plaats op het Groninger Airport in Eelde. De drie RAV’s hebben voor deze speciale dag, samen met leverancier Wiltec en producent HAVEP, een feestelijk programma opgetuigd.

Na de Noordelijke regio’s staan onderstaande RAV’s op de planning voor de uitlevering van de nieuwe kleding. Je kunt je Facilitair Manager vragen naar de precieze datum voor jouw RAV.

  • GGD Flevoland
  • RAV Hollands Midden
  • RAV Zuid-Holland Zuid
  • RAV Gelderland Zuid
  • Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
  • GGD Zuid Limburg
  • AmbulanceZorg Limburg-Noord

De rest

De uitleverplanning voor de rest van de RAV’s wordt door elke regionale Facilitair Manager zelf afgestemd met de leverancier. Je eigen Facilitair Manager kan je hierover desgewenst meer over vertellen.
Voor Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond en RAV Brabant Midden-West-Noord geldt dat zij ervoor hebben gekozen een eigen, separate, aanbesteding en inkoop te doen.

Hoe zit het ook alweer

Nu de nieuwe ambulancekleding een feit is en de uitlevering nabij, betekent dit dat de taken en rol van AZN als faciliterende partij erop zitten. In deze Update kijken we daarom graag kort met je terug op het kledingtraject.

Waarom nieuwe kleding?

Eind 2015 stemde het bestuur van AZN in om te starten met een kledingtraject voor de ambulancezorg. Het ontwerp van de geel met groene pakken was toen al ruim 19 jaar oud en werd ook gedragen door andere sectoren zoals EHBO-ers, evenementenhulpverleners, repatriëringsmedewerkers etcetera. Daardoor boette de ambulancekleding flink in op de aspecten ‘onderscheidend en herkenbaar’. Onwenselijk, gezien de bijzondere taken en bevoegdheden die Nederlandse ambulancezorgprofessionals hebben. De pasvorm van de groen-gele kleding werd verder als ouderwets beschouwd, het draagcomfort en kwaliteit van de stoffen lieten te wensen over en de vrouwelijke ambulancezorgprofessionals vonden het de hoogste tijd worden voor ambulancekledingstukken in damesuitvoering. Voldoende argumenten dus voor het AZN bestuur om gehoor te geven aan de luide roep van ambulancezorgprofessionals om een nieuw uniform dat bijdraagt aan meer trots voor het beroep.

Drie fases

Het kledingtraject werd opgedeeld in drie delen, die inmiddels zijn afgerond, namelijk:

  1. Het ontwerpen en deponeren (beschermen) van de nieuwe kledinglijn.
  2. Wel/niet centrale inkoop en aanbesteding en welke RAV’s doen hieraan mee?
  3. Het gezamenlijke aanbestedingstraject.

De ontwerpfase

Het kledingtraject begon met de ontwerpfase, waarbij de hele sector betrokken werd. Alle ambulancezorgprofessionals konden via een landelijke enquete aangeven wat hun wensen waren. Ontwerpster Karin Slegers trok te velde en bezocht diverse RAV’s waar zij gesprekken voerde met ambulancemedewerkers over wat zij belangrijk vonden voor de nieuwe werkkleding. Karin kwam met genoeg inspiratie thuis want ontwierp vervolgens meerdere kledinglijnen, waaruit de Klankbordgroep Kleding (bestaande uit vertegenwoordigers uit alle RAV’s) een top drie koos. Deze top drie is via een landelijke ‘Ranking the suits’ ronde voorgelegd aan alle RAV’s. Het ontwerp ‘Touch of Red’ kwam als winnaar uit de bus. In de AZN bestuursvergadering van 6 februari 2017 is dit ontwerp vervolgens vastgesteld.

Gezamenlijk aanbesteden & MVO eisen

De ambulancesector heeft bij het opstellen van de selectie-eisen en gunningscriteria voor de gezamenlijke aanbesteding hoog ingezet op de aspecten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), hygiëne en prijs. Deze selectie-eisen en gunningscriteria zijn door alle RAV-directeuren unaniem vastgesteld. De aanbesteding is strak en goed verlopen: de verliezende partijen stelden geen vragen of opmerkingen en hebben de uitkomst ook niet juridisch aangevochten. Leverancier Wiltec B.V. kreeg uiteindelijk de definitieve gunning.

Landelijke draagproef

De kleding werd in februari 2019 middels een landelijke draagproef, waaraan alle RAV’s deelnamen, getest. De kleding is naar aanleiding van de draagproef vervolgens op diverse punten aangepast.

Beschermen ontwerp

AZN heeft de definitieve ontwerpen gedeponeerd bij een merkenbureau, waardoor het ontwerp beschermd is. AZN zal, namens de ambulancesector, handhavend optreden als onbevoegden de nieuwe ambulancekleding, of kleding die sterke gelijkenissen vertoont met de nieuwe ambulancekleding, dragen. Dit alles vanuit de gedachte dat ambulanceprofessionals specifieke taken en bevoegdheden hebben en daarom direct herkenbaar moeten zijn. Ambulancehulpverleners mogen niet verward mogen worden met andere zorgverleners uit andere sectoren (bijv. evenementenhulpverlening, repatriëring, EHBO en dierenambulance).

Het Protocol Ambulancekleding

Alle sectorale regels en richtlijnen voor de aanschaf, uitgifte en het gebruik van de nieuwe kleding, zijn gebundeld in het Protocol Ambulancekleding. Belangrijk, gezien de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) van de ambulancekleding bij AZN (de sector) liggen. Een belangrijk uitgangspunt van het kledingprotocol is dat de RAV eigenaar is van de kleding en daarom verantwoordelijk is voor de kleding. De RAV dient haar medewerkers te informeren over de regels, zodat iedereen zich eraan kan houden. De directeuren RAV’s en Facilitair Managers beschikken over het Protocol Ambulancekleding en kunnen je er desgewenst meer over vertellen.

OvD-G-kleding

In aansluiting op de nieuwe ambulancekleding volgt waarschijnlijk ook een nieuwe kledinglijn voor de OvD-G functionarissen. Dit loopt echter niet via AZN. Indien je hierover vragen hebt, kun je je om die reden het beste wenden tot je eigen regionale GHOR-bureau.

Aan alles komt een eind

Na vier jaar zijn de rol en taken van Ambulancezorg Nederland als faciliterende partij van het kledingtraject nu ten einde. Vanzelfsprekend voert AZN op gezette tijden overleg met de leverancier, omdat AZN houder is van de raamovereenkomst met Wiltec. Voor alle andere kledingonderwerpen is je eigen Facilitair Manager, zoals je dat nu ook al gewend bent, het aanspreekpunt.

Bedankt!

We willen deze Kleding Update afsluiten met een oprechte dankjewel! Gewoon, omdat we dat meer dan terecht vinden. Want wat was, en is, de betrokkenheid vanuit de sector enorm! Niet eerder draaiden we een project dat gepaard ging met zoveel emotie en bezieling. Een speciale shout-out geven we aan de leden van de Stuurgroep-, Projectgroep- en Klankbordgroep Kleding en natuurlijk de Facilitair Managers. Het was niet altijd even makkelijk, maar: zonder wrijving geen glans!

IEDEREEN BEDANKT!