01-11-2018

Eerste bijeenkomst

Op 11 oktober 2018 organiseerde Ambulancezorg Nederland voor de eerste keer een bijeenkomst voor de Kennisgroep Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Ongeveer 25 personen (bestaande uit: security officers of functionarissen gegevensbescherming) uit bijna alle RAV’s hebben elkaar ontmoet in Amersfoort om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Twee externe sprekers

Na een kennismakingsrondje heeft Marie José Bonthuis, IT jurist, ons meegenomen in de wereld van informatiebeveiliging en privacybescherming. Waar zit de overlap en waar de verschillen.
Na de lunch kwam Gert Jan van Bruchem, manager Expert Center ICT- en Information Security bij KIWA ons uitleg geven over aan welke regels de auditoren zich moeten houden.
Door in groepjes uiteen te gaan is er nagedacht over de wensen die er zijn voor deze kennisgroep. De AVG is natuurlijk in iedere organisatie een hot-item en lang nog niet alles is even helder. De KIP-leden geven dan ook éénduidig aan dat deze bijeenkomst zeer nuttig was en zeker een vervolg moet krijgen. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden maar in gezamenlijkheid onderwerpen kunnen uitdiepen.

Vragen en meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met Angelique van der Weerd via  a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.