01-07-2019

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van Ambulancezorg Nederland is verschenen. Op de eerste pagina treft u de highlights uit 2018 aan:

  • Actieplan ambulancezorg
  • Zorgcoördinatie
  • CAO ambulancezorg
  • Flexibilisering beleidsregel RAV
  • Nieuwe ambulancekleding en
  • De voorzitterswissel

In de rest van het jaarverslag zijn de belangrijkste thema’s in 2018 per programma weergegeven.