Publicatie onderzoeksrapport

15-12-2020

Inzicht in ongevallen met voorrangsvoertuigen in 2018-2019

Vandaag publiceerde het Kenniscentrum voorrangsvoertuigen, onderdeel van Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), het onderzoeksrapport Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2018-2019. Het kenniscentrum voert het onderzoek ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen tweejaarlijks uit, met medewerking van bestuurders van de voorrangsvoertuigen uit alle sectoren, waaronder de ambulancezorg. Doel van de onderzoeken is onder meer inzicht krijgen in het aantal- en de aard van ongevallen met voorrangsvoertuigen in een specifieke periode. Het IFV kan op basis van deze inzichten adviezen formuleren voor de hulpdiensten, waardoor zij (nog) veiliger met optische en geluidssignalen kunnen rijden.

Bestuurders van voorrangsvoertuigen zijn goed opgeleid en getraind om met spoed te rijden, echter kan met spoed rijden gevaar met zich meebrengen. De bestuurders van voorrangsvoertuigen wijken namelijk af van de verkeersregels die voor andere weggebruikers gelden. De reacties van andere bestuurders hierop kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Dit kan leiden tot een ongeval. Hoeveel ongevallen, van welke aard ze zijn en de wijze waarop ze zijn gebeurd, worden voor de jaren 2018 en 2019 in het onderzoeksrapport ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen inzichtelijk gemaakt. Het verzamelen en onderzoeken van verkeersongevallen met voorrangsvoertuigen vereist enerzijds de medewerking op het niveau van organisaties en anderzijds de medewerking van de bestuurders van de voorrangsvoertuigen. Ook zij werkten in 2018 en 2019 weer aan het onderzoek mee.

Aantallen

In 2018 en 2019 vonden er in totaal 165 ongevallen met voorrangsvoertuigen van politie (90 ongevallen), brandweer (17 ongevallen) en ambulance plaats. Voor de ambulancezorg geldt dat in 2018 27 keer een ambulance betrokken was en in 2019 28 keer. Bij de in totaal 165 ongevallen met alle voorrangsvoertuigen was sprake van 64 gewonden, waaronder 35 hulpverleners (17 politie, 10 brandweer, 8 ambulance) en 29 andere weggebruikers.

Oorzaken & kenmerken

De twee belangrijkste oorzaken voor de ongevallen met alle voorrangsvoertuigen waren een verkeerssituatie waarin de weggebruiker niet oplet of onverwacht gedrag vertoont en een kruispunt met verkeerslichten, waarop de voorrangsvoertuigbestuurder door rood licht rijdt, terwijl de andere weggebruiker groen licht heeft. Driekwart van de ongevallen gebeurde binnen de bebouwde kom. Hier deden zich ook de meest ernstige ongevallen voor. Voor de ambulancezorg geldt dat de ongevallen met een ambulance voornamelijk flankongevallen waren en ongevallen op een kruispunt. Uit het onderzoek blijkt dat de andere bestuurder in 70% van deze ongevallen een groen verkeerslicht had.

Aanbevelingen

Uit het onderzoeksrapport komen de volgende aanbevelingen naar voren:

  • Om nog beter inzicht te krijgen in de kenmerken en oorzaken van de ongevallen, is het raadzaam dat alle bestuurders van een voorrangsvoertuig die een ongeval hebben gehad tijdens een spoedrit de vragenlijst van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen invullen.
     
  • Het is wenselijk dat alle hulpdiensten aansluiten op Talking Traffic, hierdoor krijgen voorrangsvoertuigen een zgn. ‘groene loper’, waardoor de kans op ongevallen sterk kan verminderen. De ambulancesector sluit reeds in 2021 aan op Talking Traffic.
     
  • Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen beveelt aan verder onderzoek te doen naar de mensfactoren die meespelen bij het veroorzaken van een ongeval met een voorrangsvoertuig. 

De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden binnenkort besproken binnen de ambulancesector.

* De hulpverleningsorganisaties hebben in het rijden met optische en geluidssignalen een min of meer gelijksoortige taak. Bij de interpretatie van de cijfers is het echter belangrijk om in gedachten te houden dat de organisaties op andere aspecten verschillen, zoals de grootte van het wagenpark, het aantal uitrukken en de kenmerken van de uitrukken. Deze verschillen kunnen invloed hebben op de omvang en de ernst van ongevallen met voorrangsvoertuigen.