25-01-2023
  • Inspirerend werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland/

Inspirerend werkbezoek aan het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland

Op zaterdag 21 januari jl. organiseerde het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland een werkbezoek voor vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de zorg. Middels het werkbezoek hebben aanwezigen inspiratie opgedaan en een beeld gekregen van de multidisciplinaire zorgprocessen en organisatie binnen een ZCC.

In het ZCC Midden-Nederland is inmiddels ruime ervaring opgedaan met het coördineren van alle acute zorgvragen uit de regio. Ketenpartners van de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en acute psychiatrie organiseren hier samen dat patiënten de juiste zorg, op de juiste plek, door de juiste zorgprofessional krijgen. Het ZCC Midden-Nederland werkt ook samen met het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).​Op het ZCC Midden-Nederland zitten zorgprofessionals fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren.

De bestuurders en beleidsmedewerkers van de FMS, LHV, NVSHA, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN kregen samen met de leden van het kernteam verschillende rondleidingen over de acute zorgvloer en zagen met eigen ogen hoe zorgcoördinatie er in de praktijk uit kan zien. Vervolgens werden inzichten over de mogelijkheden en aandachtspunten rondom zorgcoördinatie met elkaar gedeeld in een plenaire discussie.

Samen met het ZCC MN kijkt het kernteam bestaande uit ActiZ, AZN, Ineen, LNAZ en ZN terug op een inspirerend en waardevol werkbezoek. Het kernteam neemt de input van de deelnemers mee in het concept adviesrapport dat binnenkort met de direct betrokken partijen wordt gedeeld en medio maart aan minister Kuipers van VWS wordt aangeboden.