31-05-2018

Impressie van de Startconferentie Landelijk Protocol Ambulancezorg

Op 20 april jl. vond de startconferentie Landelijk Protocol Ambulancezorg plaats. Met ruim honderd ambulanceprofessionals, Medisch Managers Ambulancezorg en Regionale Opleidingscoördinatoren zijn gezamenlijk de eerste contouren voor het volgende LPA verkend. Een geslaagd event!  

Hierbij een impressie van de conferentie.