15-02-2024

Implementatieplan Zorgcoördinatie gereed

Op 14 februari jl. heeft minister Helder, mede namens minister Dijkstra, de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over het implementatieplan Zorgcoördinatie. Op basis van het implementatieplan moet een vorm van zorgcoördinatie vanaf 1 januari 2025 voor alle burgers in Nederland beschikbaar zijn.

Het implementatieplan beschrijft hoe de projectorganisatie voor de implementatie van zorgcoördinatie eruitziet en welke organisaties voor welke acties aan de lat staan voor een succesvolle implementatie van zorgcoördinatie. In het plan is onderscheid gemaakt tussen landelijke en regionale processtappen en wordt toegelicht hoe regionale partijen worden ondersteund om de beweging naar zorgcoördinatie te maken. Het landelijke implementatieplan vormt, samen met de regionale plannen, de basis voor de implementatiefase van zorgcoördinatie in 2024.

Totstandkoming
Het implementatieplan bestaat uit zeven veranderopgaven en is opgesteld door het ministerie van VWS, op basis van de kennis en adviezen uit de zorgcoördinatiepilots en met nauwe betrokkenheid van de bij zorgcoördinatie betrokken partijen.

Meer weten
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, of wilt u meer weten, stuur dan een mail naar Rilana Wessel via r.wessel@ambulancezorg.nl of bezoek de site van Ambulancezorg Nederland.

Achtergrondinformatie