Imago ambulancezorg

22-04-2020

Imago ambulancezorg onverminderd goed

Welk beeld hebben Nederlanders van ambulancezorg? Wat weten ze van ambulancezorg en hebben ze er vertrouwen in? Deze vragen stonden centraal in het imago-onderzoek ambulancezorg dat Newcom Research & Consultancy in 2020 voor de vierde keer in opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) uitvoerde. Dit jaar namen 1100 Nederlanders ouder dan 18 jaar deel aan het onderzoek. De resultaten zijn, net als voorgaande jaren, zeer positief. Ambulancezorg heeft nog steeds een sterk geladen imago en staat vooral bekend als deskundig en professioneel.

Het imago bestaat uit beelden, ervaringen en ideeën over ambulancezorg. Mensen vormen zich een beeld door wat zij zien, horen en lezen over ambulancezorg en door de verwachtingen die zij van ambulancezorg hebben. Han Noten, voorzitter AZN: “als branchevereniging vinden wij een actueel inzicht in het imago van de ambulancesector belangrijk. Daarom meten we het imago van de ambulancezorg al sinds 2012. Een sterk imago is immers belangrijk om draagvlak te hebben en houden bij al onze relatiegroepen. Dat we dit jaar weer hoge ogen scoren doet me deugd. Het laat zien dat het brede publiek ambulancezorg en de professionals die in onze sector werken, op waarde weten te schatten. Wij blijven er, net als altijd, alles aan doen om dit goede beeld en het in ons gestelde vertrouwen vast te houden”.

Verwachtingen constant, opinie rol en kosten verschuiven

De verwachtingen die Nederlanders hebben van ambulancezorg zijn door de jaren heen constant gebleven. Men verwacht dat de ambulance er binnen een kwartier is en dat meldkamercentralisten ambulancezorg goede zorginstructies geven. Ook verwachten respondenten dat ambulancezorgprofessionals dezelfde zorg verlenen als zorgverleners in het ziekenhuis. De resultaten laten ook een aantal veranderingen zien ten opzichte van vorige jaren. Steven Boekee, Research Manager Newcom, licht toe: “We zien dat meer Nederlanders, in vergelijking met eerdere metingen, ambulancezorg meer als vervoerder zien dan als zorgverlener. Desondanks beschouwt de meerderheid ambulancezorg nog altijd als zorgverlener. De meerderheid van de respondenten is ook nog steeds van mening dat de kosten van ambulancezorg voor rekening van de zorgverzekeraar moeten komen. Deze meerderheid is overigens wel kleiner geworden ten opzichte van de eerdere metingen. Verder viel het mij op dat meer Nederlanders vinden dat de kosten voor ambulancezorg voor eigen rekening moeten zijn. De opinie over de rol van ambulancezorg en het dragen van de kosten voor ambulancezorg verschuiven dus iets”, besluit Boekee.

Over het onderzoek

Het imago-onderzoek ambulancezorg betreft een online onderzoek onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1100 Nederlanders aan het onderzoek deelgenomen. De vragen en stellingen zijn vergelijkbaar met eerdere imago-onderzoeken ambulancezorg, waardoor significante verschillen vast te stellen zijn.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Nadiene Toby, Ambulancezorg Nederland.