Huisarts HART Week

27-11-2017

Huisarts HART Week verlengd t/m zondag 3 december

Huisartsen kunnen patiënten die ze voor verdenking acuut coronair syndroom naar de cardioloog sturen nóg 1 week registreren voor de Huisarts HART Week.

Na een aarzelende start zien we nu elke dag meer Huisarts HART Week-registraties uit het hele land! De flashmob breidt zich uit en het enthousiasme steekt collega’s aan. Registraties kwamen tot nu toe meer van huisartsen dan van huisartsen in opleiding en opvallend vaker vanuit de dagpraktijk dan vanaf de huisartsenpost.

1 week verlenging

Op verzoek van huisartsen en huisartsenposten verlengen we de Huisarts HART Week met 1 week, zodat zij patiënten kunnen blijven registreren. Collega’s melden dat ze graag willen bijdragen aan deze unieke flashmob-studie, maar deze week net geen patiënt hebben gezien, of dat materialen op de huisartsenpost laat gearriveerd of gezien zijn.

Registreer nu

Patiënten door huisartsen laten registreren kan dus nog tot en met zondag 3 december. Binnen 2 minuten via het papieren formulier of eenvoudig online, zowel via de pc als de smartphone via huisartshartweek.nl.

Zo kunnen we een goede beslisregel formuleren die ons in de toekomst kan helpen bij patiënten met verdenking acuut coronair syndroom.

Vragen of meer informatie?

Neem een kijkje op huisartshartweek.nl of mail uw vraag naar huisartshartweek@maastrichtuniversity.nl of bel met 043 - 388 21 88 / 06 - 50 42 42 20 (WhatsApp mag ook).