Huisarts HART Week

11-01-2018

Huisarts HART Week: terugkoppeling

Ambulancezorg Nederland heeft eind 2017 aandacht gevraagd voor de Huisarts HART Week.

Dat dit flashmob onderzoek goed is verlopen blijkt uit de terugkoppeling die we van de onderzoekers hebben ontvangen. Tijdens de Huisarts HART Week zijn ruim 250 patiënten uit alle provincies in Nederland geregistreerd. Daarmee is het eerste flashmob onderzoek in de huisartsgeneeskunde goed geslaagd; met heel veel dokters een kleine dataset verzamelen bij veel patiënten in een hele korte tijd. 70% van de patiënten werd in de eigen huisartsenpraktijk geregistreerd en 30% tijdens avond-, nacht- of weekenddienst van de huisartsenpost. Huisartsen waren verantwoordelijk voor 80% van de aangemelde patiënten en huisartsen-in-opleiding voor de overige 20%.

De Huisarts HART Week die plaatsvond van 20 november tot en met 3 december had tot doel om de betrouwbaarheid van een bruikbare en eenvoudige klinische beslisregel voor de huisarts te onderzoeken bij patiënten met verdenking acuut coronair syndroom. Deze maand vragen we de einddiagnose op aan de eigen huisarts. Daarna zal blijken of we een goede klinische beslisregel kunnen presenteren voor de dagelijkse praktijk van de huisarts.

De Huisarts HART Week werd georganiseerd door de Universiteit Maastricht in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, en gesteund door de Nederlandse Vereniging voor  Cardiologie, de Hartstichting, Ambulancezorg Nederland, InEen, SBOH, LOVAH, de kaderhuisartsen van SpoedHAG en HartVaatHAG en de Hart & Vaatgroep. De Huisarts HART Week werd gefinancierd met subsidie van ZonMW.  

Meer informatie en uitkomsten?

Voor meer informatie en uitkomsten van de Huisarts HART Week: www.huisartshartweek.nl.

De onderzoekers bedanken alle ambulancezorgverleners, huisartsen, assistentes, kaderhuisartsen, en huisartsenposten voor deelname en de enthousiaste berichten die ze hebben mogen ontvangen!