Huisarts HART Week: 20 t/m 26 november 2017

20-11-2017
  • Huisarts HART Week: flashmob-studie naar acuut coronair syndroom (ACS)/

Huisarts HART Week: flashmob-studie naar acuut coronair syndroom (ACS)

Van 20 tot en met 26 november 2017 vindt de Huisarts HART Week plaats. De Huisarts HART Week is een innovatieve, één week durende flashmob-studie van Universiteit Maastricht.

Aanleiding

In Nederland rijdt er jaarlijks naar schatting 125.000 keer een ambulance met spoed naar de Eerste Hart Hulp, omdat de huisarts bij een patiënt aan een acuut coronair syndroom denkt. De afweging om een patiënt al dan niet met spoed te verwijzen is vaak niet gemakkelijk. Hoewel het merendeel van de patiënten een onschuldige aandoening heeft, verwijzen huisartsen de patiënten vaak toch laagdrempelig naar de cardioloog, gezien de mogelijke ernstige gevolgen van een ACS.

Vragen die rijzen zijn: Hoe goed kunnen huisartsen inschatten wat de kans op een acuut coronair syndroom is? Kan een eenvoudige klinische beslisregel - de Marburg Heart Score - huisartsen ondersteunen in hun keuze om een patiënt al dan niet met spoed te verwijzen?

Medewerking Ambulancezorg Nederland

Tijdens de Huisarts HART Week vraagt de onderzoeksgroep zoveel mogelijk huisartsen in Nederland om een aantal gegevens te noteren van patiënten die ze met verdenking van ACS naar de cardioloog sturen, zowel overdag als tijdens ANW-diensten. Dit betekent dus geen jarenlange wetenschappelijke studie, maar een zeer korte studie van slechts één week waaraan alle huisartsen in Nederland kunnen deelnemen. Hoe meer deelnemers aan het flashmob-onderzoek, hoe succesvoller.

De onderzoeksgroep heeft in overleg met Ambulancezorg Nederland ervoor gezorgd dat ook informatie/registratieformulieren aanwezig zijn op alle standplaatsen en in de circa 750 ambulances van het land. Hiermee kunnen ambulanceprofessionals meehelpen aan dit onderzoek, namelijk door huisartsen te herinneren aan de Huisarts HART Week.

Op deze manier kunnen we als keten er samen in een bijzonder korte tijd achter komen hoe huisartsen het beste de kans op een ACS kunnen inschatten, en hoe we in de toekomst (mogelijk?) gerichtere aanvragen voor ambulancezorginzetten kunnen doen.

De Huisarts HART Week is op 17 november tijdens het grote NHG-Congres voor huisartsen gelanceerd.

Nadere informatie

Een korte video laat zien het hoe en waar toe zien van het flashmob-onderzoek. Voor meer informatie kunt u terecht op huisartshartweek.nl