05-12-2017

Hoge Raad: Digitaal uitwisselen patiëntgegevens acceptabel

Het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is acceptabel, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zaak die de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) had aangespannen. Volgens de VPH is het LSP, de infrastructuur voor het uitwisselen van vertrouwelijke medische patiëntgegevens en opvolger van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), in strijd met het recht op privacy van patiënten, de Wet bescherming persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim van de huisartsen, omdat te veel gegevens worden gedeeld.

De VPH stapte daarom naar de rechter om de invoering van het LSP ongedaan te maken. Bij de rechtbank Midden-Nederland en in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden trok de huisartsenvereniging aan het kortste eind. Volgens het hof is de uitwisseling van gegevens in de zorginfrastructuur aanvaardbaar omdat de patiënt daarvoor uit vrije wil toestemming geeft. Daarbij kan de patiënt ervoor kiezen welke gegevens hij wel en niet wil delen. Verder stelde het hof dat niet is aangetoond dat patiënten en huisartsen in feite gedwongen zijn aan de zorginfrastructuur mee te doen.

De VPH ging daarom in cassatie bij de Hoge Raad. Die laat vandaag weten dat het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens acceptabel is. Volgens de Hoge Raad is er niets mis met het oordeel van het hof. Daarnaast heeft het hof er ook rekening mee gehouden dat de normen over privacybescherming binnenkort strenger worden. Dit moet ervoor zorgen dat de zorginfrastructuur in de toekomst zo wordt ingericht dat meer onderscheid tussen (soorten) gegevens en (categorieën) zorgaanbieders kan worden gemaakt. Toestemming voor gegevensuitwisseling kan dan ook worden beperkt tot spoedeisende gevallen, aldus de Hoge Raad.

Bron: Security.nl