19-07-2018

Training Evidence-based practice

Op 10 juli 2018 organiseerde Ambulancezorg Nederland samen met het Lectoraat Acute Intensieve zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) weer een training Evidence-based practice (EBP) in Nijmegen. Deze training is bedoeld voor verpleegkundigen in de ambulancezorg die interesse hebben in onderzoek en is onderdeel van de implementatie van de Onderzoeksagenda ambulancezorg.

15 Ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten MKA uit 8 RAV’s namen aan deze training deel. In het ochtendgedeelte besteedden Remco Ebben en Sivera Berben van het lectoraat aandacht aan de theorie van Evidence Based Practice (EBP) en de vertaling daarvan naar de praktijk. De deelnemers oefenden in groepen met het uitwerken van een praktijkvraag naar een concrete onderzoeksvraag aan de hand van het zogenaamde PICO-model.  In het middagdeel werd onder leiding van Thomas Pelgrim, informatiespecialist bij de HAN, flink geoefend met het zoeken van literatuur. Al met al een geslaagde en leerzame dag.

Interesse?
Op 16 november a.s. wordt de training EBP nogmaals gegeven. Deze training is helaas al vol. Mocht je alsnog interesse hebben in deze training, meld je dan aan bij Angelique van der Weerd, a.vanderweerd@ambulancezorg.nl. Op basis van de aanmeldingen zal worden bekeken of er nog een training kan worden georganiseerd.