12-02-2018
  • Geschillencommissie ontvangt weinig klachten over ambulancehulpverlening/

Geschillencommissie ontvangt weinig klachten over ambulancehulpverlening

De Landelijke Geschillencommissie Ambulancezorg heeft in 2017 slechts zeven klachten ontvangen. Dit blijkt uit het NIVEL rapport dat minister Bruins op 8 februari jl. aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Patiënten en anderen kunnen met een klacht over verleende ambulancezorg in eerste instantie terecht bij de klachtenfunctionaris van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Is de persoon die de klacht heeft ingediend niet tevreden over de uitkomst van de klachtbehandeling, dan kan de klacht worden neergelegd bij de Landelijke Geschillencommissie Ambulancezorg.

Zeven klachten

Voor de ambulancesector betekent dit concreet dat op de ruim 1,3 miljoen ambulance-inzetten, slechts zeven klachten ingediend zijn bij de geschillencommissie. Voor de gehele gezondheidszorg zijn 242 klachten geregistreerd.

Over de geschillencommissie

Alle 25 RAV’s zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Ambulancezorg die in 2017 is ingesteld, op grond van de verplichting vanuit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen, of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland, via m.hoogeveen@ambulancezorg.nl. U kunt ook meer informatie vinden op onze website onder het thema ‘Klachten en geschillen’.