07-02-2019

Expertgroependag Landelijk Protocol Ambulancezorg als aftrap voor protocolontwikkeling LPA9

Ruim 50 enthousiaste ambulancezorgexperts kwamen op 25 januari bijeen in Harderwijk voor de eerste gezamenlijke bijeenkomst van alle expertgroepen. De negen expertgroepen zullen dit jaar het huidige Landelijke Protocol Ambulancezorg, het LPA8.1, gaan actualiseren. Daarbij wordt gekeken of de huidige protocollen nog in lijn zijn met relevante richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen, nationaal en internationaal. Als richtlijnen ontbreken of (te) verouderd zijn, zal de expertgroep zelf wetenschappelijk literatuur gaan raadplegen. Expertgroepen halen ook input voor de actualisering uit vragen die afgelopen jaren zijn gesteld bij de huidige protocollen door o.a. collega’s, ketenpartners of patiënten(vereniging). De protocollen worden ontwikkeld voor toepassing in de regionale ambulancezorg, die de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen in Nederland leveren. Het LPA biedt ondersteuning aan ambulanceprofessionals in de RAV bij het nemen van beslissingen over passende zorg bij een individuele patiënt in een specifieke situatie.

Iedere expertgroep bestaat uit een aantal professionals die werkzaam zijn in de ambulancezorg, bijvoorbeeld als ambulanceverpleegkundige of medisch manager ambulancezorg. Een enkele expertgroep is aangevuld met een externe deskundige, zoals een apotheker. De landelijke protocollencommissie, met daarin een vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA) en van V&VN Ambulancezorg, coördineert het proces om te komen tot nieuwe protocollen. De protocolvoorstellen die de expertgroepen doen, zullen door de protocollencommissie voorgelegd worden aan Nederlandse wetenschappelijke verenigingen. De negende versie van het LPA zal ter bestuurlijke vaststelling worden voorgelegd aan de ledenvergadering van Ambulancezorg Nederland.