04-11-2019
  • Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG – zelfstandige bevoegdheid Bachelor medisch hulpverlener (BMH)/

Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG – zelfstandige bevoegdheid Bachelor medisch hulpverlener (BMH)

De derde meetperiode van het Evaluatieonderzoek in het kader van de zelfstandige bevoegdheid van de BMH is op 28 oktober jl. van start gegaan en loopt tot en met 8 december 2019. Voor de 3e, en tevens laatste keer zullen weer vragenlijsten worden verspreid door het onderzoeksteam van Maastricht UMC+.

De respons moet voldoende groot zijn om gedegen conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit en doelmatigheid van het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de  BMH. De zelfstandige bevoegdheid is slechts tijdelijk. Resultaten van dit onderzoek zullen een belangrijke rol spelen in de besluitvorming van het ministerie van VWS over continuering van de zelfstandige bevoegdheid en opname in de Wet BIG.

Het is van belang dat alle afgestudeerde medisch hulpverleners mee doen aan dit onderzoek. Zij kunnen zich aanmelden bij het onderzoeksteam en ontvangen verdere informatie over deelname aan het onderzoek. Ook collega zorgverleners die samenwerken met de BMH kunnen een bijdrage leveren. Medisch hulpverleners ontvangen informatie van het onderzoeksteam over hoe deze collega’s een vragenlijst kunnen invullen.

Meer informatie

Meer over het onderzoek staat op de website van de NVBMH.