06-05-2019

EENA (112) conferentie 2019

De jaarlijkse conferentie van de EENA (European Emergency Number Association) vond dit jaar plaats van 10-12 april in Dubrovnik (Kroatië). Met 900 deelnemers uit 60 landen (ook buiten Europa) is de deelname ten opzichte van 2018 met bijna 25% toegenomen. Helaas was de belangstelling vanuit de Nederlandse ambulancesector vrijwel nihil.

De EENA is een ngo gevestigd in Brussel en heeft als missie het bijdragen aan de verbetering van de veiligheid van burgers. Volgens EENA moet iedere burger toegang hebben tot noodhulpdiensten en de juiste informatie en de juiste zorg ontvangen bij een noodgeval of ramp. Meer dan 1500 personen uit meer dan 80 landen over de gehele wereld, allen werkzaam bij de noodhulpdiensten (hulpverleners, centralisten, technici, enz.) zijn EENA-lid (lidmaatschap is gratis). Andere leden zijn bedrijven actief in deze sector, telecomproviders, leden van het Europees parlement (200+) en onderzoekers.

Doel van de jaarlijkse EENA conferentie is vooral uitwisseling van informatie en van elkaar leren, dit jaar onder de vlag “Innovate, Connect and Inspire”. Tijdens de bijeenkomst in Dubrovnik werd ook het 20-jarig bestaan van de EENA gevierd.

Ook dit jaar kwamen weer zeer diverse onderwerpen voorbij, waaronder als opening op de eerste dag het verhaal rond de redding uit de Thaise grot door één van de betrokken duikers en de verwachte rampzalige invloed van klimaatverandering op o.a. de USA. Tijdens de parallel sessies op dag één en twee werd aandacht besteed aan vele thema’s, waaronder cybersecurity in meldkamers, potentie van sociaal media en IoT in de meldkamer, ervaringen met GDPR (AVG), dynamisch voertuigmanagement (o.a. presentatie Stokhos), gebruik kunstmatige intelligentie (zoals gebruik sensorinformatie uit auto’s betrokken bij ongevallen ter bepaling mate en aard van inwendig letsel), mentale en fysieke gezondheid van centralisten, ervaringen met triagesystemen, telemedicine en AED-netwerken. Op dag drie was er weer ruimte voor aanstaande wijzigingen in  Europese wetgeving van invloed op noodhulpdiensten. Naast de presentaties en discussies was er zoals ieder jaar een kleine beurs van leveranciers van oplossingen.

Uiteraard tijdens de conferentie ook weer veel aandacht voor ELS (Emergency Location Service) voor het snel doorgeven van de melderlocatie aan de meldkamer bij incidentmeldingen met een smartphone. Gelukkig staat Nederland nu ook op de kaart als één van de 18 landen waarin AML (de Android variant van ELS) is uitgerold. Helaas nog niet door alle telecomproviders, maar de verwachting is dat dit in de loop van 2019 voor elkaar komt. Eveneens in 2019 wordt ook ELS voor iOS (Apple) toegevoegd, waarmee de dekking vrijwel 100% wordt. Verbetering voor gebruik in de meldkamer in GMS/GIS staan eveneens op stapel. Overigens voorziet Europese regelgeving er in dat vanaf 17 maart 2022 alle smartphones verkocht op de EU-markt in staat moeten zijn om locatiegegevens zoals bepaald op het apparaat te delen met de noodhulpdiensten. Daarbij moeten de overheden er voor zorgen dat dit gratis is voor de gebruiker van de smartphone.

De EENA conferentie 2020 vindt plaats van 1-3 april in Riga (Letland). Deelname is gratis, dus aarzel niet om eens je horizon te verleggen.

Voor meer informatie over de EENA ga naar www.eena.org.