16-11-2023

AZN en InEen komen met Landelijke Richtlijn voor Samenwerking HAP+RAV

Om de druk op de zorgverlening en de toenemende kosten van de zorgvraag te verminderen, hebben Ambulancezorg Nederland (AZN) en InEen de bestaande samenwerkingsafspraken omgezet naar één landelijke richtlijn voor samenwerking tussen Huisartsenspoedposten (HAP) en Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). In deze richtlijn staat de patiëntenzorg centraal. Immers, bij acute zorg mogen patiënten verwachten dat ze snel de juiste zorg krijgen ongeacht waar ze met hun zorgvraag aankloppen.

Ambulancezorg Nederland en InEen trekken al geruime tijd samen op in diverse projecten om de samenwerking tussen de Regionale Ambulancevoorzieningen en de Huisartsenspoedposten verder te verbeteren. In het najaar 2023 hebben AZN en InEen de inzetverdelingsafspraken en het samenwerkingskader HAP+RAV uit 2017 omgesmolten tot één landelijke richtlijn voor samenwerking HAP + RAV.

Opnieuw tegen het licht houden

AZN en InEen hebben bijeenkomsten georganiseerd met een werkgroep waarin onder andere medisch managers vanuit de ambulancezorg en huisartsen zaten. De werkgroep concludeerde dat veel afspraken over de inzet van ambulances en huisartsenspoedzorg die in 2017 zijn gemaakt nu nog steeds passend zijn. Toch is besloten om vanuit de verouderde documenten één nieuwe richtlijn te maken.

In deze richtlijn zijn onderlinge werkafspraken strakker opgeschreven, zodat deze recht doen aan de vaak intensieve samenwerking tussen RAV en HAP op de werkvloer.

Eventuele nieuwe aanpassingen

AZN is akkoord gegaan met deze nieuwe richtlijn. Zoals in de vernieuwde richtlijn beschreven, hebben zorgcoördinatie en de invoering van digitale gegevensuitwisselingen in de nabije toekomst invloed op de nieuwe richtlijn. Wanneer nieuwe afspraken rondom zorgcoördinatie en over digitale gegevensuitwisseling concreet zijn, moet ook de richtlijn opnieuw worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast.