07-02-2019
  • Landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ van start./

Landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ van start.

De nieuwe landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ is van start. De campagne roept mensen op in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is enorm belangrijk. Het belang van bewustwording en in actie komen wordt bevestigd door de uitkomsten van onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling: in een periode van 5 jaar hebben 97.000 vrouwen en 27.000 mannen structureel te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat tenminste 90.000 tot 127.000 kinderen van 0 tot 17 jaar jaarlijks slachtoffer zijn geweest van tenminste één vorm van kindermishandeling. Daarom aandacht voor deze campagne!