07-02-2019

CZO Flex Level moderniseert opleidingsaanbod

Van 2018 tot 2022 werkt CZO Flex Level aan duurzame verbetering van het opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel in Nederland. Zorgprofessionals, zorginstellingen en opleidingsinstellingen ontwikkelen gezamenlijk een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod. Dit gaat beter aansluiten bij de behoeften in de zorgsector. Dit project is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het College Zorg Opleidingen (CZO) is één van de kernspelers in dit project, aangezien het CZO de betreffende opleidingen accrediteert en toe ziet op de kwaliteit daarvan. De opleidingen tot Ambulanceverpleegkundige, Ambulancechauffeur en Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg zijn ook ondergebracht bij het CZO en gaan dus mee in deze ontwikkeling. Meer informatie hierover leest u op www.czoflexlevel.nl.