01-04-2019

Online consultatieronde CZO Flex Level

In het project CZO Flex Level worden de CZO erkende opleidingen beschreven op basis van professionele activiteiten, ofwel entrustable professional activities (epa’s). Ook de opleidingen binnen de ambulancezorg gaan hierin mee.

De CZO erkende opleidingen zijn verdeeld in vier thema’s. Voor de ambulancezorg is het thema Acuut relevant. Hieronder vallen in de eerste ronde de volgende opleidingen: Ambulanceverpleegkundige, Cardiaccare verpleegkundige, Intensive Care Verpleegkundige, Medium Care Verpleegkundige, Recoveryverpleegkundige en de Spoedeisende hulp verpleegkundige. Later volgt ook de opleiding tot Ambulancechauffeur en Verpleegkundig centralist MKA.

In het eerste kwartaal van 2019 hebben zorgprofessionals en onderwijskundigen zich gebogen over titels en korte omschrijvingen. Voordat de epa’s verder uitgewerkt worden, wil het projectteam  graag weten of ze op het goede spoor zitten. Daarom biedt CZO Flex Level van 13 tot en met 26 mei de gelegenheid om te reageren op de eerste inventarisatie van de epa’s. Dit gebeurt via een online consultatieronde.

Hoe werkt de consultatieronde?

Alle informatie over de ontwikkelde epa’s is in een digitaal consultatieplatform geplaatst. Na aanmelding ontvang je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot deze informatie. Na het inloggen zie je eerst een kleine quiz, die jou voorbereidt op de vragen die wij over de verschillende epa’s gaan stellen. Daarna kun je reageren op de producten die de themaclusters hebben opgeleverd. Je kunt je beperken tot één specifiek themacluster of op meerdere themaclusters reageren. Daarna kun je via pollvragen en een forumdiscussie zien wat anderen ervan vinden. Met de inloggegevens kun je de forumdiscussie blijven volgen.

Naast de vier themaclusters kun je ook reageren op het geheel van alle epa’s in de vier themaclusters samen. Je kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven waar overlap zit of waar epa’s beter op elkaar zouden moeten aansluiten. De verwachting is dat je voor een themacluster ongeveer één uur nodig hebt.

Aan het einde van de schriftelijke consultatieronde krijg je de gelegenheid om je op te geven voor een online bijeenkomst voor een verdiepend gesprek met circa vijftien personen. De online bijeenkomsten worden gepland voor begin juni. De exacte tijden worden later bekend gemaakt.

Wil jij meedenken?

Ben jij geïnteresseerd in deze ontwikkeling en wil je meedenken? Schrijf je dan in voor de online consultatie via deze link. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 mei. De online consultatieronde sluit op 26 mei. Wij hopen dat vele zorgprofessionals, onderwijsexperts en zorgmanagers vanuit de Ambulancezorg meedoen. Dit is belangrijk om voor de toekomst het juiste opleidingsaanbod te blijven bieden.

Meer informatie

Op www.czoflexlevel.nl is veel informatie te vinden over het project CZO Flex Level. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van CZO Flex Level.