03-12-2020

Contactgroep Aandachtsfunctionarissen: in gesprek met ervaringsdeskundige

De impact van kindermishandeling en huiselijk geweld is groot, korte én lange termijn gevolgen zijn immens. Zo bleek in het gesprek dat de contactgroep aandachtsfunctionarissen in de ambulancezorg op 26 november had met Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige.

Wat heeft een slachtoffer nodig om zijn of haar geheim te durven delen met een zorgverlener? Kun je een patroon herkennen als het hele gezin 'zwijgt'? Welke signalen zie je? Het boek ‘Getekend. Sporen van kindermishandeling’ waarin ook het verhaal van Hameeda staat beschreven, is het lezen waard. Het referentiekader van een jong kind is beperkt, daarmee zijn zij zo kwetsbaar. Het gesprek is door de contactgroep als waardevol ervaren.

Meer informatie

Lees hier meer over kindermishandeling en huiselijk geweld.