28-11-2019

Wat werkt nou echt bij mensen die kwetsbaar zijn en zich soms verward gedragen? Houdt die vraag jou bezig omdat je ermee te maken hebt in je directe omgeving of werk? Kom dan op 9 december naar Voorbij de verwarring, dé dag voor iedereen die samenwerkt rond kwetsbare mensen. Met meer dan 50 presentaties, interviews, debatten, workshops, trainingen, excursies en activiteiten.

De afgelopen jaren zijn talloze initiatieven tot stand gekomen, velen voortgekomen uit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag van ZonMw. Tijdens deze praktijkdag delen we de lessen en ervaren we wat samenwerking kan opleveren.

Praktijkvoorbeelden

Neem respijthuis Frits in Baarle-Nassau, een huis dat ruimte biedt aan kwetsbare mensen. Zij kunnen hier tijdelijk wonen en aan hun herstel werken zonder indicatie, diagnose of kosten. Een team van ervaringsdeskundigen runt Frits en projectleider Jeroen Kwak vertelt over dit prachtige voorbeeld van sociaal ondernemen.
Of de triage-aanpak in Twente waarin politie, ambulancedienst en GGZ samenwerken. Iris Meijerink van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg vertelt hoe deze samenwerking zorgde voor veel verbetering in de eerste 72 uur van melding, beoordeling en behandeling in de acute psychiatrische zorg.

Trainingen en workshops

Familie-ervaringsdeskundige Tom Rusting en sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige Tiny van Hees vertellen hoe je een gesprek voert waarmee je het contact tussen hulpverleners, naasten en cliënt kunt herstellen of verbeteren. Jij kunt dit tijdens de workshop oefenen.
Of laat je inspireren door Petra van der Horst van Samen Sterk Zonder Stigma over hoe je bewustwordingsbijeenkomsten opzet waarin buurtbewoners leren omgaan met kwetsbare wijkbewoners.

Persoonlijke verhalen

Tijdens de haardvuursessies interviewt tv-presentator Ajouad El Miloudi ervaringsdeskundigen en familieleden, onder wie ervaringsdeskundige, sociologe en publicist Karlijn Roex en familie-evaringsdeskundige Hans Alderliesten en verpleegkundige Liesbeth van Meijeren. Ook horen we van psychiater en schrijver Bram Bakker hoe hij zelf aan de andere kant van de dokterstafel terechtkwam en wat dit met hem deed. En kunnen we vanuit andere disciplines en perspectieven leren hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Van bijvoorbeeld corporate antropoloog Danielle Braun.

Museum van Mooie Oplossingen

Bezoek ook het Museum van Mooie Oplossingen met onder meer het proto-type van de GPS-Smartwatch, een instrument in het project Cliënt Vinder, een aanpak waarmee cliënten met verward gedrag snel worden gevonden en teruggebracht naar de instelling. Dit unieke Haagse project is opgezet door de naaste familie van een cliënt samen met de instelling, cliënten en vele anderen. Initiatiefnemer en familie-ervaringsdeskundige Martin van der Weg vertelt hierover.

Het is een greep uit de meer dan 50 presentaties, interviews, debatten, workshops, trainingen, excursies en activiteiten.

Meer informatie

Meer informatie over de locatie en de inschrijving vindt u hier. Deelname is gratis.

Voorbij de verwarring is een initiatief van ZonMw en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT).