19-09-2019

Landelijk Congres Voorrangsvoortuigen

Donderdag 21 november 2019 zal het 4e Landelijke Congres Voorrangsvoertuigen plaatsvinden bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem.

Programma en inschrijving

Het definitieve programma moet nog worden vastgesteld, maar wij kunnen u alvast melden dat tijdens deze dag in een plenair ochtendprogramma informatie gedeeld zal worden vanuit het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen en ook zal vanuit verschillende invalshoeken nader worden ingegaan op ongevallen met voorrangsvoertuigen en Talking Traffic. In de middag worden verschillende deelsessies georganiseerd die gaan over ontwikkelingen op het gebied van voorrangsvoertuigen.

Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda? De inschrijving start eind september en zal dan breed bekend worden gemaakt .