31-05-2018

Twee nieuwe uitgaven van Platform Zó werkt de zorg

Wat is de gedachte achter het Nederlandse zorgstelsel? Hoeveel mensen zijn werkzaam in de zorgsector? Hoeveel van hen verlenen zorg aan ouderen? Welke wetten regelen de zorg in Nederland? Hoe zijn deze wetten relevant voor de ouderenzorg? Hoe lopen de geldstromen in de Wet langdurige zorg? En waarvoor betalen ouderen eigenlijk zelf?

Het Nederlandse zorgstelsel en de zorg voor ouderen zijn best complex. Om inzicht te bieden verschijnen op 5 juni twee nieuwe uitgaven van Platform Zó werkt de zorg. De boeken Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg geven – met korte teksten en heldere visualisaties – inzicht in de Nederlandse gezondheidszorg en de zorg voor ouderen. Het boek Zó werkt de ouderenzorg geeft – met korte teksten en heldere visualisaties – inzicht in het complexe speelveld. Van de tien vormen van ouderenzorg en welke wetten deze vergoeden, tot welke zorg ouderen krijgen en wat de ontwikkeling is op de arbeidsmarkt van bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundigen. De boeken zijn bestemd voor alle bestuurders, beleidsmakers en belangenbehartigers die meer willen weten over de zorg en voor alle zorgprofessionals (in spe) en patiënten die zich er iedere dag middenin begeven.

Platform Zó werkt de zorg

Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg zijn uitgaven van Platform Zó werkt de zorg. Het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere en objectieve informatie; dat is de missie van het platform. Met De Argumentenfabriek als uitvoerend partner, maken de partners van het platform het zorgstelsel inzichtelijk en begrijpelijk. Partner van het platform zijn:

VvAA, NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, LAD, Vilans, Erasmus iBMG, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, Ambulancezorg Nederland en NZa.

Zó werkt de ouderenzorg werd geschreven in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en VWS.

Praktische informatie

Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg verschijnen op 5 juni 2018 en zijn verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Zó werkt de zorg in Nederland kost €25,00 (e-book €12,50). Zó werkt de ouderenzorg kost €20,00. (e-book €10,00). Voor afname van meer dan tien exemplaren én voor het aanvragen van een recensie-exemplaar: mail naar info@zowerktdezorg.nl.