01-04-2019

Bijeenkomst over fysieke belasting in de ambulancezorg

Op 19 maart jl. opende Witte Kruis in Den Haag haar deuren voor een Pay it Forward bijeenkomst. In samenwerking met Ambulancezorg Groningen vertelden zij over hun aanpak van fysieke belasting.

Pay it Forward bijeenkomsten

Sinds enkele jaren organiseert TNO samen met Buro voor Fysieke Arbeid en SZW netwerkbijeenkomsten rondom duurzaam fysiek werk. Deze bijeenkomsten hebben het ‘Pay It Forward’ principe: er is steeds een nieuw bedrijf dat haar aanpak en beleid rondom fysiek zwaar werk en duurzame inzetbaarheid deelt met andere bedrijven in een bijeenkomst op locatie. Daarin zet zij letterlijk de deuren open om ervaringen uit te wisselen over de manier waarop medewerkers gezond en productief hun fysieke taken kunnen blijven uitvoeren tot hun pensioen. Deelnemers zijn enthousiast en doen veel nieuwe kennis en ideeën op. In het netwerk, dat inmiddels bestaat uit 605 Leden, zitten mensen uit allerlei disciplines zoals preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, ergonomen, HR medewerkers die allemaal binnen hun bedrijf bezig zijn met fysieke belasting.

Bijdrage Witte Kruis en Ambulancezorg Groningen over aanpak fysieke belasting in de ambulancezorg

De bijeenkomst werd geopend door Bonny de Vries van TNO. Vervolgens deelden David Beernink van Ambulancezorg Groningen en Anne-Marie de Jong van het Witte Kruis oplossingen voor de aanpak van fysieke belasting binnen de organisatie.

Anne-Marie de Jong, medewerker Duurzame Inzetbaarheid & Arbo en ambulanceverpleegkundige, vertelde over het programma Fit for Care! Het Witte Kruis biedt medewerkers allerlei (hulp)middelen aan die ertoe bijdragen dat medewerkers ‘fit for care’ zijn en blijven. Binnen Witte Kruis is een aantal ergocoaches actief. Het doel van ergo binnen de RAV is om de fysieke belasting van medewerkers te minimaliseren. De aanpak die hier o.a. voor wordt gebruikt zijn de aanschaf van elektrische brancardsystemen en het lichter maken van het uitrukmateriaal. Daarnaast wordt ingezet op bewustwording van medewerkers door een juiste zithouding en goede tiltechnieken. Verder beschikt de RAV over een sportruimte met begeleiding en heeft de RAV een samenwerking met een fysiotherapeut.

David Beernink, Coördinator welzijn, vertelde over de aanpak van zowel de fysieke als de mentale weerbaarheid binnen Ambulancezorg Groningen. De RAV investeert o.a. in tiltrainingen voor medewerkers en in goed materiaal. Voor het tillen worden allerlei hulpmiddelen gebruikt, waaronder elektrische brancards. Ook is er binnen de RAV aandacht voor de mentale weerbaarheid van medewerkers. Zo kunnen medewerkers altijd ondersteund worden door het BOAG, het Bedrijfsopvangteam Ambulancezorg Groningen, na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Daarnaast volgen ambulancehulpverleners een training over het omgaan met agressie.

Aansluitend konden de bezoekers een kijkje nemen in de ambulance en in de sportruimte voor medewerkers. De netbijeenkomst werd afgesloten met een (alcoholvrije) borrel.