12-11-2018
  • PERSBERICHT: AZN, VWS en ZN ondertekenen actieplan ambulancezorg/

AZN, VWS en ZN ondertekenen actieplan ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben vandaag het actieplan ambulancezorg getekend. De ambulancesector trieert veel acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten bovenal snelle en levensreddende zorg. Kortom: een belangrijke speler in de acute zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom hebben AZN en ZN, samen met VWS, een actieplan ontwikkeld, zodat patiënten nu èn in de toekomst op tijdige en goede ambulancezorg kunnen rekenen. De kern van het actieplan ambulancezorg is optimalisatie en samenwerking.

Samenwerking en optimalisatie

Het actieplan bevat onder meer verbeteringen waarmee zowel spoedeisende als planbare ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet. “Concreet betekent dit dat de triage geoptimaliseerd zal worden. We gaan nog beter kijken welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en door welke zorgverlener. Een ambulance is namelijk niet altijd het beste antwoord op een acute zorgvraag. We maken daarom goede afspraken met onze zorgpartners, zodat we de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter kunnen organiseren en coördineren. Dit alles met het doel dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek krijgt’, aldus AZN-voorzitter Noten.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg): ”Ik vind een kwalitatief goede en efficiëntere inzet van spoedeisende en planbare ambulancezorg erg belangrijk. Bekwame en goed toegeruste ambulancezorgmedewerkers zorgen elke dag weer voor snelle en levensreddende zorg. Ook hier geldt: ik wil de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener en zéker op het juiste moment! Alleen een ambulance waar het echt moet, andere zorg waar het kan.”

ZN-voorzitter André Rouvoet: “Door de vergrijzing blijft de vraag naar ambulancezorg naar verwachting groot. Tijdige en goede ambulancezorg vormt een cruciale schakel in de zorgketen. Dit actieplan biedt ons handvatten om hierop in te spelen, zodat zorgverzekeraars en ambulancezorg samen kunnen werken aan voldoende ambulancezorg van goede kwaliteit.”

Voldoende ambulancezorgprofessionals

Een ander belangrijk speerpunt uit het actieplan is het zorgdragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals om aan de stijgende en complexer wordende zorgvraag te kunnen voldoen. Alle betrokken partijen nemen hun verantwoording op dit thema. Zo neemt het Capaciteitsorgaan de functie van ambulanceverpleegkundige vanaf 2019 op in de capaciteitsraming, zodat regio’s betere afspraken kunnen maken met ziekenhuizen over het aantal mensen dat moet worden opgeleid.

Een ander belangrijk actiepunt is dat AZN aansluit bij het project van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) rondom modulair onderwijs en een eventuele brede opleiding acute zorg. AZN, VWS en ZN willen huidige en toekomstige zorgverleners in de ambulancesector een duurzaam en aantrekkelijk beroepsperspectief bieden. Het gezamenlijke actieplan biedt hiervoor goede handvatten.

Vertrouwen

“We zijn blij dat het actieplan nu door AZN, VWS en ZN is ondertekend. Hiermee onderstrepen we dat alle partijen tijdige en goede zorg voor patiënten serieus nemen. Het actieplan biedt concrete verbeteringen voor de acute zorg, waardoor patiënten ook in de toekomst op tijdige en goede zorg kunnen rekenen”, aldus Noten, Bruins en Rouvoet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht en het actieplan ambulancezorg kunt u contact opnemen met: