PERSBERICHT

25-06-2019
  • AZN verheugd dat minister kiest voor continuïteit en goede ambulancezorg/

AZN verheugd dat minister kiest voor continuïteit en goede ambulancezorg

Branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN) is content dat Minister Bruins kiest voor continuïteit van ambulancezorg en blijvende aandacht voor kwalitatief goede en tijdige zorg aan de patiënt. Het standpunt van de minister krijgt vervolg in de structurele wet voor de ambulancezorg: ‘een belangrijke randvoorwaarde om dit alles te behouden” schreef Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer

Han Noten, voorzitter AZN: “Ik ben zeer verheugd met de wijze waarop minister Bruins de wet voor de ambulancesector wil inrichten. De standpunten van de minister zijn namelijk volledig dienend aan de goede zorg die wij aan onze patiënten verlenen. Patiënten kunnen, ook met de toekomstige wet in het verschiet, blijven rekenen op 24/7 beschikbaarheid van ambulancezorg, verleend door gekwalificeerde ambulanceprofessionals. Een prachtige uitkomst voor zowel de sector als onze patiënten”.

Kwaliteitskader ambulancezorg

In de brief van Bruins aan de Tweede Kamer staat dat kwaliteitsnormen een plek krijgen in de nieuwe wet voor de ambulancezorg. Dit sluit naadloos aan op de wensen van de sector, die momenteel werkt aan een kwaliteitskader. “Focus op de kwaliteit van zorg draagt bij aan het verbeteren van de samenwerking met onze partners in de keten van acute zorg. Die verbeterde samenwerking is noodzakelijk om de druk op de gezondheidszorg het hoofd te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst”, aldus Noten.

Visie

Noten besluit: “Ik ben verheugd dat de bestaande aanbieders van ambulancezorg nu zekerheid hebben over hun positie. Dit brengt rust. We zetten nu met nog meer enthousiasme onze schouders onder de verdere realisatie van onze visie op zorgcoördinatie. Alles vanuit de gedachte dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg door de juiste zorgverlener op het juiste tijdstip op de juiste plek ontvangt.” Met zorgcoördinatie wil AZN de acute zorg 24/7 op regionale schaal gezamenlijk organiseren en coördineren door verschillende zorgaanbieders, zodat alle zorgvragen op één plek terecht komen en alle zorg gebundeld is.

Noot voor de redactie

__________________________________________________________________________

Noot voor de redactie: