Cao-overlegresultaat voor ambulancesector

04-06-2018

AZN en vakbonden bereiken cao-overlegresultaat voor ambulancesector

Goed nieuws! Vandaag hebben Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn een cao-overlegresultaat bereikt voor de sector ambulancezorg. De nieuwe cao geldt voor bijna 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. “Ik ben content met het bereikte resultaat dat tot stand is gekomen door structureel en constructief overleg tussen de partijen", aldus Bert Benthem, voorzitter werkgeversdelegatie AZN.

Afspraken

Het overlegresultaat bevat zowel afspraken over een tussentijdse wijziging van de huidige cao per 1 juli 2018 als afspraken over een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar.

Loonsverhoging en betere aansluiting arbeidsvoorwaarden bij cao Ziekenhuizen

Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is onder meer een substantiële loonsverhoging overeengekomen. Hierdoor wordt de sector ambulancezorg aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers en blijft het huidig personeel behouden. Belangrijke doelstellingen voor de sector, gezien de huidige arbeidsmarktkrapte binnen de gehele gezondheidszorg. AZN vindt het belangrijk dat zorginstellingen elkaar niet gaan beconcurreren bij het werven van medewerkers. Daarom is het beter laten aansluiten van de arbeidsvoorwaarden steeds de inzet geweest tijdens de gesprekken met de vakbonden. En met resultaat, want de arbeidsvoorwaarden van ambulancehulpverleners zullen in de nieuwe cao beter aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden van ziekenhuizen.

Ledenraadplegingen

Het bereikte overlegresultaat wordt vanaf dinsdag 5 juni a.s. aan de achterbannen van partijen voorgelegd. AZN legt het onderhandelingsresultaat met een positief advies medio juni voor aan haar leden.

Ambulancesector

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland, waar in totaal 5.900 medewerkers werken.