AZN en CNV sluiten nieuwe cao ambulancezorg

21-11-2018

AZN en CNV sluiten nieuwe cao ambulancezorg

Sinds vandaag is het cao-akkoord voor alle medewerkers werkzaam in de ambulancezorg definitief. “De goede afspraken die werden gemaakt met CNV Zorg & Welzijn zijn door de achterbannen goedgekeurd”, aldus Bert Benthem, voorzitter werkgeversdelegatie. Een duidelijke meerderheid van 75% van de CNV-leden heeft positief gestemd over het principeakkoord. Het cao-akkoord wordt binnenkort verwerkt in een nieuwe cao ambulancezorg. De nieuwe cao gaat in vanaf 1 januari 2019 met een looptijd van een jaar en geldt voor bijna 6000 mensen werkzaam bij de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).

Samenvatting cao-akkoord

 • Alle medewerkers ontvangen in januari 2019 een uitkering van 4% van het jaarsalaris als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.
   
 • Per 1 januari 2019 krijgen medewerkers in de kernfuncties een substantiële loonsverhoging van ruim 6%, omdat de loonschalen van de cao-ziekenhuizen dan worden toegepast.
   
 • Per 1 januari 2019 krijgen medewerkers in de overige (niet-kern)functies een substantiële verhoging omdat de inpassingsnummers van de cao-ziekenhuizen dan worden toegepast.

  Bijvoorbeeld: een medewerker die nu in schaal 6, trede 11 is ingeschaald, gaat van € 2632 naar € 2797 bruto salaris per maand (omgerekend een loonsverhoging van ruim 6%).
   
 • Na 1 april 2019 volgt wederom loonsverhoging (boven op de 6%), omdat de salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen die voor de nieuwe cao-ziekenhuizen worden gemaakt, gevolgd worden in de cao ambulancezorg.
   
 • Het protocol functiewaardering en functieboek met beschrijvingen wordt voor 1 oktober 2019 vastgesteld, waarna overleg plaatsvindt over de gevolgen voor de inschalingen en salarisperspectieven. 
   
 • De vakantietoeslag wordt verhoogd van 8 naar 8,33%.
   
 • De huidige onregelmatigheidstoeslagregeling uit de cao ambulancezorg blijft nog van kracht, totdat het verschil met de cao-ziekenhuizen regeling als gevolg van de cao loonstijgingen van de ziekenhuizen is genivelleerd.
   
 • Nieuw beleid volgt op het gebied van Duurzame inzetbaarheid met onder meer een vitaliteitspact voor vervroegde uitstroom of deeltijdpensioen per 2020.
   
 • De reiskostenregelingen worden vereenvoudigd met een vergoeding van € 0,19 per kilometer en worden beter afgestemd op de daadwerkelijk gereden kilometers.

Vervolg

AZN en CNV verwerken het cao-akkoord zo snel mogelijk in een nieuwe cao. Het nieuwe cao-boekje wordt vervolgens gepubliceerd op de website van AZN. Daarna kunnen werkgevers en cao-partijen aan de slag met de uitvoering van de afspraken.