STAND VAN ZAKEN CAO

09-10-2018

AZN en CNV in gesprek over nieuwe cao ambulancezorg

Ambulancezorg Nederland en vakbond CNV Zorg en Welzijn gaan binnenkort in gesprek over een nieuwe cao ambulancezorg per 1 januari 2019. Ambulancezorg Nederland heeft zowel CNV als FNV uitgenodigd om te bespreken hoe het bereikte cao-overlegresultaat van juni 2018 kan worden vertaald in een nieuwe cao per 1 januari 2019. Vakbond FNV Zorg en Welzijn heeft laten weten niet in te gaan op de uitnodiging.