Persbericht

31-10-2018

AZN en CNV bereiken cao-principeakkoord voor ambulancesector

Goed nieuws! Dinsdag 30 oktober jl. hebben Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbond CNV Zorg & Welzijn een cao-principeakkoord bereikt voor de sector ambulancezorg. Dit akkoord geldt voor de bijna 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. “Ik ben content met het bereikte akkoord dat nu na lange tijd eindelijk is bereikt tussen AZN en CNV", aldus Bert Benthem, voorzitter werkgeversdelegatie AZN.

Het principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar. Voor alle medewerkers in de ambulancezorg is onder meer een substantiële loonsverhoging overeengekomen. Hierdoor wordt de sector ambulancezorg aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers en blijft het huidige personeel behouden. Om concurrentie binnen de acute zorg te voorkomen, sluiten de arbeidsvoorwaarden nu beter aan bij de cao-ziekenhuizen. Daarnaast is er een afspraak gemaakt over een uitkering in januari 2019 als compensatie voor het uiteenlopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018.

Over het cao-overlegresultaat

Het is gelukt om aan de hand van het eerder bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018 alsnog een principeakkoord - met een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerdere resultaat - voor de cao 2019 te bereiken. Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte omdat FNV het bereikte overlegresultaat afwees. Zowel AZN als CNV zijn teleurgesteld in de opstelling van FNV, die opnieuw wegliep van het cao-overleg. CNV en AZN hebben hun verantwoordelijkheid wel genomen, in het belang van goede arbeidsvoorwaarden voor de ambulancezorgverleners. 

Vervolg

Het bereikte principeakkoord wordt op korte termijn technisch uitgewerkt en met de achterbannen besproken.