Nieuwe cao ambulancezorg

16-06-2020

AZN, CNV en FNV sluiten nieuwe cao ambulancezorg

Sinds 16 mei 2020 is het cao-akkoord voor alle medewerkers werkzaam in de ambulancezorg definitief. “De goede afspraken die werden gemaakt door cao-partijen zijn door de achterbannen goedgekeurd”, aldus Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland. Een duidelijke meerderheid van de achterbannen heeft positief gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Het cao-akkoord wordt binnenkort verwerkt in een nieuwe cao ambulancezorg. De nieuwe cao gaat in vanaf 1 januari 2020 met een looptijd tot 1 juli 2021 en geldt voor bijna 6000 mensen werkzaam bij de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).

De belangrijkste afspraken binnen het akkoord zijn onder meer een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Daarnaast krijgen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 1200 (naar rato) over 2019. Andere onderwerpen waarover goede afspraken zijn gemaakt zijn de onregelmatigheidstoeslag en functiewaardering. Ook bevat het akkoord afspraken over een vitaliteitspact, een regeling in het kader van het pensioenakkoord en een verruiming van het spaarverlof.

Vervolg

AZN, CNV en FNV verwerken het cao-akkoord zo snel mogelijk in een nieuwe cao. Het nieuwe cao-boekje wordt vervolgens gepubliceerd op de website van AZN. Daarna kunnen werkgevers en cao-partijen aan de slag met de uitvoering van de afspraken.

Lees hier het akkoord.