06-10-2020

Animatie Zorgcoördinatie: nu ook in het Duits!

Zorgcoördinatie is het 24/7 gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal door de verschillende zorgaanbieders, zodat er samenhang ontstaat.

Het gaat er hierbij om dat de patiënt met een acute zorgvraag de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en op de juiste plek ontvangt.

Zorgcoördinatie vereist dus samenwerking met partners in de acute zorg.

Hoe Ambulancezorg Nederland dat voor ogen ziet, is weergegeven in een Nederlandstalige animatie die in 2019 tot stand is gekomen. Van deze animatie was al een Engelstalige versie beschikbaar, maar recent is ook een Duitstalige versie ontwikkeld.